برنامه «زنان، خانواده و توسعه پایدار» در دولت دوازدهم منتشر شدبه گزارش ایرنا، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری امروز(شنبه) اعلام کرد: توجه و حمایت از جامعه زنان و تقویت نهاد خانواده می تواند عامل موثر موفقیت برنامه های پیشرفت کشور در همه عرصه ها شود. نقش استثنایی زنان در تحقق بنیادین پیشرفت چنانچه در نظر گرفته شود و سازوکارهای نقش آفرینی آنان فراهم باشد، ضامن تحقق چشم اندازهای آینده روشن خواهد بود.
براساس این گزارش، برای دستیابی به این مهم، برنامه ها باید در ظرفیت سازی و ایجاد نظام کاآمد و خلاقانه ای برای فعال سازی پتانسیل های نیمی از منابع انسانی جامعه یعنی زنان استوار شود. با این رویکرد برنامه دولت دوازدهم در حوزه زنان با عنوان ‘زنان، خانواده و توسعه پایدار’ که زمینه های اجرای آن در قانون برنامه ششم توسعه و تلاش های موثر دولت یازدهم فراهم شده، تقدیم می شود.
این معاونت اعلام کرد، برای اجرای این برنامه البته باید تاکید کرد که بخشی از فعالیت ها در دولت دوازدهم میان بخشی بوده و می بایست با مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی، قوای سه گانه، نهادهای مدنی و مذهبی، بخش خصوصی و مراکز فرهنگی، دینی و دانشگاهی به اجرا در آید. بنابراین نقش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص بخشی از برنامه ها در واقع هماهنگی، راهبری، پیگیری، ظرفیت سازی و نظارت بر اجراست.
به منظور بهره ‌مندی جامعه از سرمایه انسانی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن و تحقق الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، تقویت نهاد خانواده و توان‌افزایی زنان و دختران که مقدمات آن در قانون برنامه ششم توسعه با لحاظ رویکرد عدالت جنسیتی فراهم شده، به شرح زیر است:

** ارتقای سطح کارآیی موثر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
– تشکیل سازمان ملی زنان و خانواده ذیل ریاست جمهوری
– بررسی ظرفیت های قانونی موجود حوزه معاونت با سنجش میزان کاربردی بودن تعاملات و هدف گذاری برای ارتقا توان مفاهمه با سایر دستگاهها
– ایجاد سازوکار فرابخشی زنان و خانواده برای هماهنگی امور در سطح ملی
– تقویت منابع برای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه
– تدوین تقویم فعالیت های موثر در حوزه زنان و خانواده مبتنی بر برنامه چشم انداز و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری

** دیده بانی وضعیت زنان و خانواده
– تحقق ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه با تدوین و ابلاغ شاخص‌های دیده بانی وضعیت زنان و خانواده
– تشکیل بانک اطلاعات وضعیت زنان و خانواده در سطح ملی مبتنی بر شاخص های نوین
– ایجاد نظام ملی داده کاوی اطلاعات زنان و تدوین گزارش‌های رسمی سالانه ارزیابی وضعیت شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و خانواده در ایران
– پایش سالانه شاخص‌ها به تفکیک استان‌

** تقویت نهاد خانواده و تحقق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی
– تقسیم کار فرابخشی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده
– پیگیری روند بازنگری نظام حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با حقوق خانواده
– ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده با همکاری دستگاههای مسئول
– ارزش گذاری کار خانگی زنان و لحاظ کردن آن در حساب‌های ملی
– توازن میان کار و زندگی با تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل
– اجرای برنامه‌های ملی مداخله در فرآیند طلاق
– پیگیری راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده توسط دستگاههای ذی ربط برای خدمات بهداشتی، پزشکی، حقوقی، روانشناسی و مشاوره های روانی و اخلاقی
– توسعه شمول بیمه‌های پایه به مشاوره‌های خانواده و کلیه خدمات سلامت محور
– رفع مشکلات اجرایی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان
– رفع خلأهای اجرایی قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص

** تدوین پیوست های ارزیابی وضعیت زنان و خانواده برای طرح های ملی
– الزام دستگاه‌های دولتی به تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی از منظر بهره‌مندی و آسیب‌پذیری زنان
– تدوین دستور کار و جلب مشارکت دستگاه‌های دولتی برای پیشبرد اهداف برنامه ششم توسعه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی
– بررسی تاثیر اجرای طرح ها و برنامه ها بر وضعیت زنان و خانواده ها

** توسعه سرمایه اجتماعی و ارتقاء سطح مشارکت عمومی و اجتماعی زنان و دختران
– جلب مشارکت نهادهای مدنی در موضوعات مختلف مرتبط با زنان و خانواده و افزایش کمی و کیفی آنان
– جلب مشارکت گروهها و اقشار مختلف زنان مانند متخصصین، حوزویان، هنرمندان، ورزشکاران، روستاییان و سایر موارد در فرآیندهای توسعه پایدار کشور
– اجرای برنامه ملی تاب‌آوری اجتماعی
– حمایت از توسعه تشکل‌های خیرین و بهره‌مندی از ظرفیت آنان جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و زنان آسیب دیده
– تقویت شبکه سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان
– تدوین ابتکار عمل موثر و زمان دار و جلب مشارکت رسانه ها، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از طریق وسایل ارتباط جمعی
– جریان سازی از طریق پویش ها و کمپین های اجتماعی مانند ‘نه به اعتیاد’، ‘نه به اسراف غذا’، ‘نه به خشونت’ و نه به پلاستیک

** اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی برای زنان
– پیگیری تحقق ماده 11 این منشور برای برخورداری زنان از فرصت های اجتماعی برابر و مشارکت فعال و موثر
– پیگیری تحقق ماده 54 منشور حقوق شهروندی با تصویب لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت و عملیاتی کردن سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی
– تحقق مواد 3 و 90 منشور حقوق شهروندی با پیگیری از سازمان های مسئول برای ارائه برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش، مشاوره‌های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در مراحل مختلف زندگی زنان و در شرایط بیماری و فقر یا معلولیت
– تحقق ماده 89 منشور حقوق شهروندی برای توسعه فضاها و امکانات ورزشی، آموزشی و تفریحات سالم
– تحقق ماده 83 منشور حقوق شهروندی برای فراهم آوردن فرصت‌های برابر در اشتغال رسمی و استخدام بر اساس شایستگی‌ها

** استمرار اصلاح نظام حقوقی و رویه‌های قضایی مرتبط با زنان و خانواده
– ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قوانین موجود بر زنان و خانواده
– تدوین و ارائه لوایح برای اصلاح و قوانین رویه‌های قضایی مربوط به زنان و خانواده
– اصلاح مقررات بخشنامه‌ها، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های تبعیض آمیز در دستگاه‌های دولتی
– حمایت از راه‌اندازی مراکز معاضدت قضایی و خدمات مشاوره حقوقی
– برگزاری نشست های موثر مفاهمه میان مجلس، دولت و قوه قضایی و تدوین دستور کار مشترک

** ارتقای سلامت و بهداشت جسمانی و روانی زنان و دختران
– دیده بانی و ارزشیابی مستمر دستگاههای ذی ربط در مورد سلامت زنان و خانواده از جمله غربالگری و پیشگیری از بیماری ها، کنترل و مدیریت عوامل تهدید کننده سلامت زنان به‌ویژه در مناطق محروم
– پیگیری اجرای برنامه‌های سلامت زنان با رویکرد ترویج خودمراقبتی
– پیگیری اجرای برنامه ملی سلامت زنان در محیط کار و تدوین و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با ایمن‌سازی محیط شغلی زنان
– تهیه اطلس شیوع انواع آسیب‌های روانی و اجتماعی بین دانش‌آموزان دختر به تفکیک مناطق جغرافیایی
– پیگیری ایجاد نظام جامع اطلاعات بهداشت و سلامت زنان توسط دستگاههای ذی ربط
– برنامه‌ریزی و تخصیص منابع در پیشگیری با نگاه ویژه به گروه‌های در معرض خطر بالا
– ارایه آگاهی های سلامت جنسی و مسائل دوران بلوغ و ارتقای آگاهی خانواده‌ها درباره خطرات ازدواج و بارداری زودرس دختران
– پیگیری خدمات درمانی سلامت روان زنان و دختران در مراکز دولتی تحت پوشش
-تقویت نظام حمایت های اجتماعی از سلامت و مشارکت زنان سالمند
– پیگیری و نظارت در ارایه خدمات بهداشت باروری و زایمان طبیعی

** آموزش و ارتقای سلامت و بهداشت جسمانی و روانی دختربچه ها
– ارایه برنامه ارتقای آگاهی‌های خانواده ها نسبت به محافظت از سلامت جسمانی و روانی دختر بچه ها در مقابل خشونت و تعرضات احتمالی
– رصد وضعیت دختربچه ها از نظر اطمینان از شروع به موقع تحصیلات ابتدایی و اجرای برنامه به صفر رساندن تعداد کودکان دختر بازمانده از تحصیل
-پیگیری ایجاد فضای آموزشی مناسب برای دختربچه های آسیب دیده از کار
-ایجاد امکانات ورزشی خاص دختربچه ها و ترویج ورزش زنان از سنین پایین

** ارتقای امکانات ورزشی و تفریحات زنان و دختران
– پیگیری ایجاد پارک ها و مراکز ورزشی و تفریحی اختصاصی زنان
– پیگیری ارتقاء علمی و فنی نیروی انسانی ورزش بانوان در سطح کشور
– توسعه و تقویت فعالیت‌های ورزشی کارکنان زن
– حمایت از ارتقای امکانات برای ورزش قهرمانی بانوان
– پیگیری ارتقاء جایگاه بین المللی ورزش بانوان با رعایت موازین اسلامی

** ارتقای سطح و کیفیت آموزش با رویکرد تحقق عدالت آموزشی
– رصد وضعیت آموزش دختران بازمانده از تحصیل و اعلام به دستگاههای ذی ربط
– آموزش خانواده‌ها نسبت به ضرورت باسوادی دختران در مناطق دارای شکاف جنسیتی توسط دستگاههای مسئول
– پیگیری توسعه و استانداردسازی مراکز آموزشی شبانه‌روزی دختران در مناطق محروم
– اصلاح و بازنگری قوانین به منظور تامین آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه برای دختران لازم التعلیم، فاقد تابعیت، فاقد اوراق هویت و اسناد اقامتی
– افزایش آموزش های علمی کاربردی و فنی و حرفه ای برای دختران و زنان

** توانمندسازی زنان و دختران در حفاظت از محیط زیست
– افزایش آگاهی زنان و دختران برای ترویج فرهنگ محیط زیستی از طریق دستگاههای ذی ربط و آموزش های رسمی و غیررسمی
– اجرای برنامه ملی توانمندسازی زنان در مدیریت مصرف منابع و انرژی، اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی و حفظ محیط زیست
– تدوین برنامه مقابله زنان ایرانی با تغییر اقلیم و تاب آوری در قبال اثرات منفی
– توسعه مشارکتی و توانمندسازی زنان روستایی برای حفاظت از محیط زیست و منابع آب
– پیگیری اشتغال زنان فارغ التحصیل رشته های محیط زیست

** توانمندسازی اقتصادی و افزایش عادلانه فرصت‌های شغلی زنان در بازار کار
– تصویب سند سیاستی– اجرایی اشتغال پایدار زنان
– حمایت از تعاونی‌ها و صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایر
– پیگیری استانداردسازی تولیدات زنان روستایی برای توسعه صادرات، تجاری سازی و اشتغال پایدار از دستگاههای مسئول
– حمایت از بازاریابی تولیدات صنایع دستی زنان سرپرست خانوار
– حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های عرضه تولیدات و تقویت زمینه‌های بازاریابی، بازاررسانی و بازارداری محصولات
– تقویت نظارت بر بخش خصوصی و حمایت از زنان شاغل در بخش غیررسمی
– توسعه و گسترش بازارچه‌های مرزی در مراکز عمده تجاری جهت عرضه فرآورده‌ها و تولیدات کوچک خانگی، صنایع دستی و تبدیلی زنان
– پیگیری ارائه خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی برای دانشجویان دختر و اجرای طرح‌های کارورزی خاص دختران جوان تحصیلکرده دانشگاهی از دستگاههای ذی ربط
-تدوین برنامه ملی توسعه کارآفرینی سبز برای زنان و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی
– اجرای طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

** اعمال قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب
– پیگیری اجرای هدفمند بیمه‌های فراگیر اجتماعی و چند لایه با تاکید بر زنان سرپرست خانوار، زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده و نیازمند، زنان روستایی و عشایر، زنان خانه‌دار و زنان سالمند
– پیگیری و نظارت بر اجرای طرح ملی توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زندانیان و زنان زندانی
– پیگیری و نظارت بر توسعه و تقویت مراکز بازپروری و توانبخشی زنان آسیب دیده توسط دستگاههای مسئول
– رسیدگی به وضعیت زنان ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده
-پیگیری و نظارت بر گسترش حمایت زنان معتاد و بهبود یافته توسط دستگاههای ذی ربط
– مهارت آموزی و تقویت و توسعه خودکفایی زنان مناطق محروم، آسیب پذیر و دارای معلولیت
– پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ملی اصلاح و باز اجتماعی کردن زنان و کودکان بزهکار توسط دستگاههای ذی ربط

** ارتقاء مشارکت سیاسی و مدیریتی زنان براساس شایسته سالاری
– توان افزایی زنان مدیر و نخبه با برگزاری دوره‌های مرتبط در سطح ملی و استانی
– پیگیری اجرای ارتقای دانش و جایگاه مدیریتی زنان در برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور
– ایجاد زمینه و پیگیری افزایش حضور موثر زنان دانش‌آموخته، نخبه و پژوهشگر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه
– معرفی برنامه ‘زنان و خانواده در شکوفایی شهری’ با رویکرد منشور شهرهای اسلامی

** همکاری های بین المللی
– برنامه ریزی و اقدام حمایت از مصوبه سازمان ملل در مورد جهان بدون خشونت و افراط گری (Wave) با راهبری زنان و مادران ایرانی حامی صلح
– ایجاد حرکت ملی، منطقه ای و بین المللی برای جلب مشارکت زنان در حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییر اقلیم
– استفاده از تجربیات کشورها با برگزاری نشست ها و حضور در رویدادهای منطقه ای و بین المللی
– جریان سازی در فضای مجازی جهانی برای معرفی نقش موثر و فعال زنان ایرانی در ایجاد تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی و استفاده از این تصویر برای تقویت هویت و اعتماد به نفس زنان و دختران ایرانی
اجتمام ** 7268 ** 1418
تنظیم: مهناز بیرانوند ** انتشار: مریم برزآبادی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaejانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید