ثبت 20 واقعه ولادت به ازای هر یکهزار نفر در خراسان شمالیعلی زاهدی نیا شنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا تعداد واقعه ولادت ثبت شده در پنج ماه امسال را هفت هزار و 944 واقعه ذکر و اظهارکرد: این آماردر مدت مشابه سال گذشته هشت هزار و 155 واقعه بوده که 2.6 درصد کاهش داشته است.
وی تعداد موالید پسر در پنج ماهه نخست امسال را چهار هزارو 85 واقعه و تعداد موالید دختر را سه هزارو 859 نفر بیان کرد و گفت: از مجموع ولادت های ثبت شده شش هزار و 123 واقعه شهری و یک هزارو 821 واقعه روستایی است.
زاهدی نیا نسبت جنسی تولد را 106 ذکر کرد و گفت: به ازای تولد 100 دختر در خراسان شمالی 106 پسرمتولد می شوند.
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: جمعیت استان براساس بر آورد ثبت احوال تاپایان ماه گذشته 949 هزارو 825 هزار نفر است.
براساس آمار سرشماری سال 1395،خراسان شمالی 863 هزار نفرجمعیت دارد.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی 🆔 @IRNABOJNURD پیگیری کنید.
ع/ 6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید