450 زن عشایر خراسان شمالی حدود 2 میلیارد ریال سرمایه پس انداز کردندمحمد قربانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا اظهار کرد: در سال گذشته 615 میلیون ریال سرمایه از طرف اداره کل امور عشایر خراسان شمالی به 18 صندوق خرد زنان عشایر در استان پرداخت شده است.
قربانی با ذکر اینکه بخشی از سرمایه صندوق توسط دولت تامین می شود و بخشی آورده خود اعضا است گفت: از محل سرمایه این صندوق ها به اعضا به قید قرعه تسهیلاتی با سود 7 درصد و بازپرداخت یکساله ارائه می شود تا در برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند.
وی اضافه کرد: در مرحله اول آورده اعضا مبلغ یک میلیون ریال بوده است، اما در هر ماه باید اعضاء بین 50 هزار تا 150 هزار ریال به این صندوق واریز کنند.
وی گفت: هم اکنون 18 صندوق خرد زنان عشایر درشهرستان های فاروج، اسفراین، شیروان و بجنورد دراین استان فعالیت دارند.
رئیس امور تعاونی ها و نظام بهره برداری اداره کل امورعشایر خراسان شمالی هدف از ایجاد این صندوق ها را توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی زنان در قالب گروه های اعتبار پس انداز و ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی زنان عشایری از طریق برنامه های آموزش دانست.
وی از دیگر اهداف ایجاد صندوق های خرد زنان عشایر به تجهیز پس انداز خانوارهای عشایری برای تامین مالی فعالیت های پردرآمد و افزایش درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیت های درآمدزا عنوان کرد.
رئیس امور تعاونی ها و نظام بهره برداری اداره کل امورعشایر خراسان شمالی اظهارکرد: برای ایجاد این صندوق ها آموزش های مختلفی در زمینه های مختلف از قبیل کارآفرینی، پرورش زنبور عسل و مرغ بومی، صنایع دستی و موضوعات مربوط به حسابداری و امور مالی به زنان عشایرارائه می شود به علت اینکه آنها در برخی موارد تخصص و سواد لازم را ندارند.
وی عنوان کرد: در ابتدای تشکیل صندوق خرد زنان عشایر،از این طرح استقبال خوبی نشد اما بعد از ارائه آموزش های لازم در این زمینه و اعطای تسهیلات تقاضا برای عضویت در این صندوق ها افزایش پیدا کرد.
عشایر خراسان شمالی با 30 هزارو 300 نفر جمعیت در قالب پنج هزارو 350 خانوار و 750 هزار راس دام در این استان زندگی می کنند.
ع / 6042 انتشاردهنده:سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید