Author: gohari

گسترش نگاه مبتنی بر آموزه های اسلامی راهکار بروز استعدادهای بانوان در دنیای امروز است 0

گسترش نگاه مبتنی بر آموزه های اسلامی راهکار بروز استعدادهای بانوان در دنیای امروز است

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی عصر روز سه شنبه در دیدار اعضای امور بانوان جبهه فرهنگی آذربایجان غربی افزود: استعمارگران در دنیا از بانوان برای حمله به فرهنگ جوامع بشری...